Scroll down to see Login Form
ANNOUNCEMENT BOARD
GABAY AT ALITUNTUNIN UPANG MAGING "OFFICIALLY ENROLLED" (para sa mga Undergraduate na mag-aaral lamang)

Sa sandaling matapos ang Self-Enlistment at Advisement, gawin ang mga sumusunod:

 1. Mag-login muli sa plmar.edu.ph, at i-click ang Portals at Student Portal.
 2. I-type na wasto at kumpleto ang Student Number at Password, at i-click ang Login.
 3. Lalabas ang isang webpage na may laman tungkol sa pagkumpleto at pagwawasto ng inyong profile. Iwasto o kumpletuhin ang mga hinihinging mga datos sa Update Profile page upang mapabilang sa mga maaring mapagkalooban ng libreng Tuition Fee at Miscellaneous Fee. Kapag ito ay natapos na, i-click ang Update Profile.
 4. Kapag na-update na ang profile, mula sa Student Portal (mga pagpipiliian ay nasa gawing kaliwa), i-click ang Records, at pagkatapos ay ang Enrollment.
 5. I-click ang Step 5, (bilang na 5 na may titulong PAYMENT sa ilalim nito). Sa sandaling ito, lalabas sa gawing ibaba ang mga katagang Step 5. Message of the City Mayor.
 6. Basahin at isapuso ang mensahe ng Punong Lungsod na si Mayor Marcy Teodoro.
 7. I-click ang checkbox na may katagang Nabasa ko at naintindihan ang mensahe ng Punong Lungsod. Pagkatapos ay i-click ang button na may katagang Susunod.
 8. Lalabas ang Student-Grantee Acknowledgement Form na dapat ay, MABASA, MAUNAWAAN, MAILIMBAG (MAI-PRINT), MAPIRMAHAN, at MAIPASA sa PLMar bago sumapit ang August 25, 2021. Maaring tawagan o hanapin si Gng. Maria Christina Balmores, Scholarship Office Head,

  Email:      plmarsas.scholarship@gmail.com
  Contact Number:      +639278529251
  FB Page:      https://www.facebook.com/maria.balmoris
       https://www.facebook.com/groups/2814524308764889

  upang malaman ninyo kung ang dokumentong inyo nang naipasa ay kanila nang natanggap.
 9. Sa sandaling makumpleto ang alituntuning nabanggit sa itaas, bantayan at tingnan sa loob ng limang (5) araw mula sa araw ng pagkakatanggap ng inyong dokumento, kung nagbago na ang kulay ng Step 6. ENROLLMENT.
 10. Kapag ang Step 6. ENROLLMENT ay nagbago at naging kulay Luntian, ito ay nangangahulugang ikaw ay ‘OFFICIALLY ENROLLED’ na. Ngunit kung makalipas ng limang (5) araw at wala pang nagbabago sa kulay o kalagayan ng inyong enrollment, maari ninyong tawagan ang Registrar’s Office sa numerong 73698650 o magpadala ng liham gamit ang email address na plmarregistrar2021@gmail.com para sa inyong mga katanungan sa inyong enrollment.
Student Portal Password Request Reminder

For students who have requested for password reset through email, please take a look at your junk/spam folders to make sure our reply didn’t end up there. If you haven’t received our reply within three (3) working days upon emailing us, kindly visit our office at MIS Center, GH Campus.

Please be informed that the transaction cut-off for emailed portal concern is 4:30 PM. Email requests sent after the cut-off, weekends, or holidays are processed the next working day.

For students who wish to request for password reset, please click this link to view instruction.

Notice on Enrollment Payment for A.Y. 2021-2022 (For Undergraduate students only)

Please be informed that once your registration is completed and advisement has been accomplished (e.i. Step 1 to 4 is cleared), please monitor your Student Portal for additional instruction/information regarding payment of fees. There is no need for you to visit the school premises.

Only payments for your outstanding balance (unpaid fees, if any) will be accepted by the University Cashier.

STUDENT LOGIN

In case of the following:
 • Forgotten password
 • Difficulty logging into your account

Please click this link to view instructions from MIS Center on how to re-set your password.